اخبار :
براي شركت در حراج ها مي بايست از كارت حساب خودتان جهت پرداخت ها استفاده نماييد و در اطلاعات شخصي خود نام و نام خانوادگي ثبت شده در كارت ملي و شماره تماس با مالكيت خود را ثبت نماييد در غير اينصورت طبق نظر كميته فروش حراجهاي شركت شده توسط شما لغو خواهد شد.
حراجی های جاری
حراجی های برتر
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما میبایست حداقل از ۴ عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد.

8
1
5
1
شماره های درخواستی
ثبت شده تا این لحظه